Akiko Yano – Tokyo wa Yoru no Shichi-ji (1979/1994) [LOSSLESS FLAC]

01. God’s Loyal Love (Tokyo wa Yoru no Shichi-ji) (7:16)
02. Water Ways Flow Backward Again (2:37)
03. Sat-chan (2:03)
04. Ike Yanagida (4:46)
05. Kikyuu ni Notte (4:32)
06. Imomushi Gorogoro (4:02)
07. Katarun Kararan (4:01)
08. To Ki Me Ki (5:06)
09. Walk on the Way of Life (8:23)


You might also like